تداوی تخصصی مریضی پیسی

تداوی تخصصی مریضی پیسی یا ویتیلیگو


با بهره گیری از روش های مدرن و مصئون، بسته کامل خدمات درمانی برای رفع مشکل مریضی پیسی را ارائه مینمائیم که
این روش ها شامل: فوتوتراپی یا نور درمانی، روش های دارو درمانی، روش های جراحی و روش کاشت حجرات مولد رنگ پوست را در میگیرد.
تجارب از عملکرد چند سال گذشته، نشان میدهد که اگرچه در اکثر اوقات ممکن است یکی از روش ها بسته به میزان وسعت و شدت آفت بتواند مشکل مریض را حل کند، اما با توجه به مغلق بودن میکانیزم پیدایش این بیماری، اکثراً به تلفیقی از روش های درمانی نیاز میافتد.
به خاطر داشته باشید، که هرگاه توسط متخصص برای شما روش نوردرمانی پیشنهاد شد، باید با صبوری و وقت گذاری تمام در قسمت تکمیل و تعقیب برنامه درمانی اقدام نمائید و بهتر است در مورد مدت زمان تداوی و هزینه های احتمالی از کارمندان بخش قبل از شروع درمان، جویای معلومات شوید.